Οικονομικα Αποτελεσματα

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα — 2016

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
€15.543 K
Εναντι €22,801 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
€14.978 K
Έναντι €17.168 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016.

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα — 2016

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
€15.543 K
Εναντι €22,801 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
€14.978 K
Έναντι €17.168 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016.
Άλλες ενότητες