Δελτία τύπου

Ανακοίνωση Αλλαγής Σύνθεσης ΔΣ 24/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το
άρθρο 4.1.1.3. του κανονισμού του Χ.Α. και απόφαση της Ε.Κ. 3/3472005, γνωστοποιεί
ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Δημήτριος Σωκ. Κωνσταντίνου,
πρόεδρος ΔΣ και εκτελεστικό μέλος, με σχετική επιστολή του προς το Δ.Σ. από
18/02/2021, γνωστοποίησε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Την
19/02/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας
εξέλεξε νέο μέλος, την κυρία Αικατερίνη Λ. Κωνσταντίνου, σε αντικατάστασή του
παραιτηθέντος. Στη συνέχεια το Δ.Σ. και με τη συμμετοχή του νέου μέλους συνεδρίασε
και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

 

1. Πρόεδρος : Αικατερίνη Κωνσταντίνου του Λάμπρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το
1948, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Στροφυλίου 24 Κηφισιά 14561, με
ΑΔΤ ΑΜ242921 και με Α.Φ.Μ. 079649726, εκτελεστικό μέλος.

 

2. Αντιπρόεδρος : Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη, που
γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1949, έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κορομηλά 3,
με ΑΔΤ ΑΒ 369705 και με Α.Φ.Μ 013026575, εκτελεστικό μέλος.

 

3. Διευθύνων Σύμβουλος : Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, που γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1975, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Καποδιστρίου 6
Κεφαλάρι Κηφισιάς 145 62, με ΑΔΤ ΑΚ 031283 και με Α.Φ.Μ. 076610992, εκτελεστικό
μέλος.

 

4. Μέλος : Ιωάννης Βεζύρογλου του Αντωνίου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το
1943, οικονομολόγος, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 331539 και με
Α.Φ.Μ. 003203240, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

5. Μέλος : Αμεντέο Οντόνι που γεννήθηκε στο Π. Φάληρο το 1943, καθηγητής Παν/μίου,
κάτοικος Βοστώνης Αμερικής και με Α.Φ.Μ. 074340887, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος.

 

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες