Δελτία τύπου

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 07/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

1. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραμματιστεί να
πραγματοποιηθεί στις 07.07.2021 στην έδρα της εταιρείας αντί της 10/09/2021 που
αρχικά είχε ορισθεί. Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας θα προηγηθεί
δημοσίευση.

 

2. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 07.07.2021 δεν θα
προταθεί διανομή μερίσματος.

 

07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες