Δελτία τύπου

01/02/2008 Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτου στελέχους

 

Σύμφωνα με την παρ. ε, άρθρο 2, της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Διοίκηση της Eταιρείας γνωστοποιεί ότι ο κ. Γεώργιος Μακρής, Οικονομικός Δ/ντής της Eταιρείας, υπέβαλε την 01/02/2008 αίτηση συνταξιοδότησής του. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν οι οργανωτικές μεταβολές. Μέχρι τότε όμως και με την ιδιότητά του ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει την εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων.

 

Άλλες ενότητες