Δελτία τύπου

02/09/2008 Δελτίο Τύπου

Ανάληψη καθηκόντων νέου Οικονομικού Διευθυντή

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 άρθρο 2 παρ. ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι μετά την συνταξιοδότηση του Οικονομικού Δ/ντή κ. Γεωργίου Μακρή, ο οποίος διατηρεί την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., καθήκοντα Οικονομικού Δ/ντή αναλαμβάνει το κ. Θωμάς Σίμος.

 

Ο κ. Θωμάς Σίμος, ηλικίας 48 ετών, είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και έχει μακρά προϋπηρεσία κατέχοντας τα τελευταία 14 χρόνια τη θέση του Οικονομικού και Διοικητικού Δ/ντή σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.

Άλλες ενότητες