Δελτία τύπου

05/07/2005 Τροποποίηση Πρότασης

Τροποποίηση της πρότασης του Δ.Σ. επί του 4ου θέματος που αφορά τη διάθεση κερδών χρήσης 2004 από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2005

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Άλλες ενότητες