Δελτία τύπου

10/07/2007 Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο σε συνεδρίασή του της 10/07/2007, εξέλεξε ως νέο μέλος του Δ.Σ. τον κ. Vittorio Pisante σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημήτρη Βελλή. Η εκλογή του ανωτέρω Μέλους ως Προσωρινού Συμβούλου θα υποβληθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μετά την εκλογή του και θα αποφασίσει οριστικά.

 

 

Ο κ. Vittorio Pisante γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965. Έχει πτυχίο Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο Brown και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Χρηματο-οικονομικά από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου New York.

 

 

Eίναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Bluehouse Capital, ενώ υπήρξε ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών Telesis.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υπό τη νέα του σύνθεση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Δημήτριος Κωνσταντίνου Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος, Καλλιόπη-Αναστασία Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος, Σωκράτης Κωνσταντίνου Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος, Αικατερίνη Κωνσταντίνου Εκτελεστικό Μέλος, Vittorio Pisante Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Μακρής Εκτελεστικό Μέλος, Φρανκ Μπλετζιάν Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος, Αμεντέο Οντόνι Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Βεζύρογλου Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Άλλες ενότητες