Δελτία τύπου

13/09/2002 Εισαγωγή Νέων Μετοχών από ΑΜΚ λόγω Συγχώνευσης.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου 2002, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.A. οι 5.480.000 νέες (ΚΑ) μετοχές της εταιρίας, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «VELLIFEST A.E. BIOMHXANIA OIKIAKΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ». Στις 13/9/2002, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α.A. ανέρχεται σε 13.191.620 (ΚΑ) μετοχές.

Άλλες ενότητες