Δελτία τύπου

14/04/2008 Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση για εκδόσεις κοινών ομολογιακών δανείων

 

Σύμφωνα με την παρ.(ιγ) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων Ν. 3156/2003 και ειδικότερα :

 

1. Ο.Δ. ύψους 5 εκατ. ευρώ μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

2. Ο.Δ. ύψους 3 εκατ. ευρώ μέσω α. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ β. της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ.

 

Και τα δύο Ο.Δ. είναι τετραετούς διάρκειας και θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

Άλλες ενότητες