Δελτία τύπου

22/07/2009 Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3340/2005 (άρθρο 13 παρ. 1) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ενημερώνουμε ότι η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προέβη σε συναλλαγή Repurchase Agreement κατά την οποία δανείστηκε ως αντισυμβαλλόμενοι αγοραστές 1.000 μετοχές της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO με πωλητή τον κ. Δημήτρη Κωνσταντίνου.

 

Άλλες ενότητες