Δελτία τύπου

23/03/2007 Ανακοίνωση

Η διοίκηση της εταιρείας με αφορμή ανακοίνωσης του ΕΦΕΤ σχετικά με την απόσυρση από την κατανάλωση εισαχθέντος προϊόντος γνωστοποιεί τα πιο κάτω :

 

 

Άμεσα προέβη σε δέσμευση αποθεμάτων και απόσυρση από την κατανάλωση των ποσοτήτων που υπήρχαν στα καταστήματα των πελατών της.

Απέστειλε δείγμα του εισαχθέντος προϊόντος στο Γενικό Χημείο του Κράτους και αναμένει τα σχετικά αποτελέσματα.
Το προϊόν αυτό (κουτάλα κουζίνας) το εισάγει επί μακρό χρονικό διάστημα από την Πορτογαλία και ουδέποτε μέχρι τώρα υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα.

Το εργοστάσιο παραγωγής ενημερώθηκε άμεσα για την απόφαση του ΕΦΕΤ, απέστειλε δείγμα στην αντίστοιχη υπηρεσία της Πορτογαλίας και αναμένει τα αποτελέσματα διαβεβαιώνοντάς μας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται στην αγορά πολλών χωρών και ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα.

 

Η διοίκηση της εταιρείας μας θα αναμείνει τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, αλλά και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Πορτογαλίας και θα επανέλθει επί του θέματος.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

23.03.2007

Άλλες ενότητες