Δελτία τύπου

23/06/15 Ανακοίνωση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3016/2002 ,όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η εταιρεία μας,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.- YALCO, γνωστοποιεί στο
επενδυτικό κοινό και τους Μετόχους της ότι με την από 17/06/2015 απόφαση του
Δ.Σ. της Εταιρείας, καθήκοντα Υπευθύνου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της
Εταιρείας και του Ομίλου από 22/06/2015 αναλαμβάνει ο κος Ευάγγελος Σταμούλος
σε αντικατάσταση της κας Κικής Νέστορα.

 

Ο κος Ευάγγελος Σταμούλος είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ και είναι καταξιωμένο
στέλεχος με πολυετή εμπειρία στην εταιρείας μας.

 

23.06.2015
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες