Δελτία τύπου

24/03/2005 Γνωστοποίηση

Η EXCEL Α.Ε, μέλος του Ομίλου εταιρειών YALCO, γνωστοποιεί στους συνεργάτες της την ανανέωση και συνέχιση του πολυετούς συμβολαίου με την εταιρεία HAIER για την επίσημη και αποκλειστική αντιπροσώπευση, διανομή και τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα όλης της γκάμας των οικιακών επίτοιχων (wall mounted), ημικεντρικών (commercials) και free multi κλιματιστικών συστημάτων της, τα οποία η EXCEL Α.Ε. εισάγει και διανέμει κατ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά την τελευταία πενταετία με μεγάλη επιτυχία.

Άλλες ενότητες