Δελτία τύπου

24/09/2019 Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του υπευθύνου του τμήματος εξυπηρέτης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

 

Η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι
σύμφωνα με το άρθρο, 4.1.1.3. του κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει ότι από 24/09/2019
υπεύθυνος του τμήματος εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών ανακοινώσεων
αναλαμβάνει ο κος Θεόδωρος Φυτιλής.

 

24 Σεπτεμβρίου 2019
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες