Δελτία τύπου

25/08/2008 Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Α 6μήνου 2008

 

Η εταιρεία “ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο-Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης” – “YALCO”” ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01-30.06.2008 (Α εξαμήνου 2008) θα δημοσιευθούν την Τετάρτη 27.08.2008, οι δε Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.yalco.gr).

Άλλες ενότητες