Δελτία τύπου

27/06/19 Ανακοίνωση Ονομαστικοποίησης Ανωνύμων Μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι
σύμφωνα με την παρ. 6 του αριθ. 184 του νόμου 4548/2018, θα προχωρήσει στην
ονομαστικοποίηση των μετοχών. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί κατά την ετήσια Γενική
Συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την 10/09/2019.
Κατά την ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που
προβλέπεται στην παρ. 5.3.7 του κανονισμού του Χ.Α. λόγω μετατροπής μετοχών άλλης
κατηγορίας.

 

27 Ιουνίου 2019
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες