Δελτία τύπου

28/07/2008 Δελτίο Τύπου

Υπενθύμιση

 

Αναφερόμενοι στην από 25/06/2008 ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι από 28/07/2008 η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007 και η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 5η Αυγούστου 2008.

Άλλες ενότητες