Δελτία τύπου

28/11/2005 Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου της εταιρείας σχετικό με τα οικονομικά αποτελέσματα 01/01-30/09/2005

Η Διοίκηση της εταιρείας με την ευκαιρία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01/01-30/09/2005, γνωστοποιεί τα πιο κάτω:

 

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους είναι μειωμένες κατά 3,81% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2004. Η αρνητική αυτή εξέλιξη σημειώθηκε κυρίως κατά το πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους. Ήδη από τον Σεπτέμβριο η πορεία των πωλήσεων παρουσιάζει αυξητική τάση και μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι πωλήσεις θα είναι αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2004 κατά 1,5%.

 

 

Για να αντιμετωπίσει η εταιρεία τον ευκαιριακό, χρονικά κυρίως, ανταγωνισμό εισαγωγών από μικρούς εισαγωγείς, αποφάσισε και εφάρμοσε κατά την τρέχουσα περίοδο επιθετική τιμολογιακή πολιτική μειώνοντας το συντελεστή μικτών κερδών. Ήδη η πολιτική αυτή απέδωσε και τα αποτελέσματά της αποτυπώνονται στη θετική εξέλιξη των πωλήσεων που σημειώνεται από τον Σεπτέμβριο και μετά, περιόρισαν όμως τα μικτά και τα προ φόρων αποτελέσματα κατά την περίοδο αυτή, τόσο της μητρικής όσο και του ομίλου.

 

 

Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας συγκρατήθηκαν σημαντικά και παρουσίασαν αύξηση 1,7% σε σχέση με τις δαπάνες του 2004, οι δε λειτουργικές δαπάνες του ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 8% εξ αιτίας κυρίως του επεκτατικού σχεδίου ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της OMNISHOP της οποίας οι πωλήσεις με 31/10/2005 είναι αυξημένες κατά 26,84% σε σχέση με τις πωλήσεις του 2004, αλλά και των δαπανών της YALCO HUNGARY της οποίας οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 66%.

 

 

Πέραν των προαναφερομένων που αφορούν την τρέχουσα περίοδο, η διοίκηση της εταιρείας στοχεύοντας στη διαμόρφωση συνθηκών διαχρονικής ανάπτυξης :

1. Yπέβαλε για έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, επενδυτικό σχέδιο ύψους 3,392 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας γραμμής παραγωγής αντικολλητικών σκευών και νέας αποθήκης 2.000 m2. To επενδυτικό αυτό σχέδιο επιχορηγείται με 40-50% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

2. Προετοιμάζει νέα επενδυτική πρόταση για υπαγωγή στις διατάξεις του ισχύοντος σήμερα αναπτυξιακού νομοθετικού πλαισίου, για την κατασκευή νέου σύγχρονου αποθηκευτικού χώρου στις ιδιόκτητες εδαφικές εκτάσεις των Οινοφύτων με στόχο τη συγκέντρωση σε ένα σημείο όλων των διαδικασιών Logistics και την πραγματοποίηση σημαντικών μειώσεων λειτουργικών δαπανών που θα ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της.

Άλλες ενότητες