Δελτία τύπου

29/11/11 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι οι μετοχές της εταιρείας μας με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 07.04.2011 εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από την Παρασκευή 08.04.2011.

Όσον αφορά τις υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτιμάται ότι θα καταστούν ενήμερες με την έκδοση ομολογιακού δανείου, η διαδικασία του οποίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2011.

Δημ. Κωνσταντίνου

Άλλες ενότητες