Δελτία τύπου

30/04/2004 Ανακοίνωση: Κοινό ομολογιακό δάνειο 13.000.000 ευρώ

Στο πλαίσιο των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.00, σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με σκοπό την αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού αφενός και αφετέρου την μείωση του κόστους ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 13.000.000 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το άρθρ. 6 του Νόμου 3156/03. Το προϊόν του δανείου αυτού ποσού 13.000.000 ευρώ πλέον 2.586.207 ευρώ από τα διαθέσιμα της εταιρείας, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 15.586.207 ευρώ.

 

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ :

Είδος ομολογιακού δανείου: Κοινό Ομολογιακό

Ποσό Έκδοσης: ΕΥΡΩ 13.000.000,00

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/04/2004

 

Διάρκεια: 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσης

Σκοπός: Αναχρηματοδότηση υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού

Διάθεση μέσω Τραπεζών: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ SOCIETE GENERALE

 

Άλλες ενότητες