Δελτία τύπου

30/09/19 Δελτίο Τύπου Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας Σ.Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. προς ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 του κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει
ότι η Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2019 έως και
30 Ιουνίου 2019 δεν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας.

 

Με νεότερη ανακοίνωση θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία ανάρτησης.

 

30 Σεπτεμβρίου 2019
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες